Från covid till Kambodja – stor spridning bland projekten i årets öppna utlysning

2021-11-25

Även i år är intresset stort för Formas årliga öppna utlysning. Formas forskarråd har fattat beslut om att finansiera 189 projekt med totalt 630 miljoner kronor för forskning som kan bidra till att nå en hållbar utveckling.

Totalt sökte 1 480 projekt finansiering i utlysningen som består av två delar där en är särskilt riktad mot forskare tidigt i karriären. Syftet är att möjliggöra för forskare att formulera sina egna frågeställningar utifrån identifierade samhällsbehov inom Formas ansvarsområden. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och kan vara både grundläggande och behovsmotiverad för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling.

– Söktrycket har likt tidigare år varit högt. Vi har sett ett stort antal ansökningar inom klimatområdet, men även inom miljöföroreningar och inom produktion, konsumtion och material, säger forskningssekreterare Alexandra Jeremiasson.

Tre av de projekt som nu får medel i utlysningen har en tydlig koppling till covid-19.

– Projekten har olika inriktningar. Ett undersöker betydelsen av asiatiska djurmarknader, ett annat rör spridning av viruset i offentliga inomhusmiljöer och det tredje projektet ser närmare på skärningspunkten mellan ett auktoritärt styre och pandemin i Kambodja, säger forskningshandläggare Anna Kuznetcova som också arbetat med utlysningen.

Forskning som bidrar till de globala hållbarhetsmålen

All forskning som Formas finansierar ska knyta an till de globala hållbarhetsmålen. De som söker medel anger själva vilka mål projekten adresserar. I årliga öppna utlysningen 2021 är det följande fem mål de som flest projekt tagit sig an.

Hållbarhetsmålen topp fem

Grafik: Topp 5 av de globala hållbarhetsmålen i årliga öppna utlysningen.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:2 december 2021
Sidansvarig: Alexandra Jeremiasson