Ny plattform för samverkan kring hållbara hav lanserad

2021-11-22

Nu är Ocean Sustainability Hub, en webbplattform för samverkan om hållbara hav lanserad.

Satsningen sker inom ramen för Belmont Forums program Transdisciplinary Research for Ocean Sustainability, som stödjer forskning för att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Programmet leds av Formas, inom ramen för det internationella samarbetet Belmont Forum.

Ocean Sustainability Hub ger möjlighet för de 13 finansierade projekten i programmet att lyfta fram sina resultat och publikationer och visa olika presentationer. Den gör det också möjligt för forskare och intressenter att diskutera och samordna, underlätta engagemang och dela möjligheter. Det finns också en en interaktiv karta och en visualisering som visar projektens tvärvetenskapliga karaktär.

Kontakt

Uppdaterad:22 november 2021