Kreativa team sökes när kommuner i norra Sverige ska tänka nytt

2021-11-04

Fem myndigheter och sex kommuner bjuder nu in multidisciplinära team att skissa på visioner för framtidens livsmiljöer i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Utlysningen är en del av EU-initiativet New European Bauhaus, som går ut på att uppmuntra arkitekter, designers, ingenjörer, kreatörer, konstnärer, forskare, studenter och andra att ta sig an utmaningen att skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer.

Text, Visioner i Norr, på en bakgrundsfärg i olika toner av grönt.

”Imagining: the north” eller ”Visioner: i norr” är ett första steg i en satsning på att engagera många i omställningen av vårt samhälle. Skissarbetet handlar om att på ett visionärt, konkret och lokalt förankrat sätt visa vägen till nydanande livsmiljöer som värnar om människa och miljö. Det är bland annat satsningar på grön industri i flera av kommunerna som gör att de är intressanta och potentiella internationella förebilder när det gäller klimatomställningen och skapandet av attraktiva livsmiljöer.

Möjlighet för tvärsektoriella team

Mellan den 1 november och den 1 december kan tvärsektoriella team med konstnärlig höjd anmäla intresse för att få delta. Anmälan sker via www.arkdes.se Länk till annan webbplats.. Idéskissandet genomförs i februari inom ramen för en utlysning som finansieras av Vinnova och Formas genom bidrag till finansiering om totalt 300 000 kr per team. Resultatet, som redovisas i mars 2022, kommer att användas i kommunernas strategiska planering och spridas till andra aktörer inom det stora internationella EU-nätverket kring New European Bauhaus. Bakom utlysningen står de sex kommunerna i samarbete med Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Mer information finns på arkdes.se/visionerinorr Länk till annan webbplats..

Uppdaterad:4 november 2021