Flera Formasfinansierade forskare på COP26

2021-11-04

Just nu pågår klimatmötet COP26 i Glasgow och flera svenska forskare som finansieras av Formas finns på plats. Utöver att bistå med analyser till beslutsfattare samt sprida och tolka information, så kan mötet ge värdefull input till den egna forskningen.

Foto på Mikael Karlsson

Mikael Karlsson på COP26 i Glasgow. Foto: Mikael Karlsson

Mikael Karlsson, universitetslektor vid Uppsala universitet, är en av de svenska forskare som finns på plats i Glasgow.

Vilka roller har du under mötet?

– Utöver att delta i och arrangera seminarier så för jag diskussioner med beslutsfattare och hjälper dem att analysera olika sakfrågor, säger han och exemplifierar med bedömningar om Indiens åtagande om klimatneutralitet till 2070, som offentliggjordes i början av mötet.

– Sammantaget bidrar mina olika roller till att trycka på för att länderna ska komma överens.

Han hoppas även hinna med lite egen forskning genom att samla underlag till sina studier om hur klimattoppmöten påverkar nationell politik samt hur olika länder uppfattar utbredningen av klimatförnekelse.

Något formellt samarbete mellan de svenska forskarna finns inte på plats, utöver det som görs mellan forskare och frivilligorganisationer inom Research and Independent Non-Governmental Organizations, Ringo.

– Men det har inte satt fart ännu, det intensifieras när det bli mer förhandlingsverkstad.

Mikael Karlsson har goda förhoppningar om utfallet av Glasgowmötet.

– Jag hoppas på en ketchupeffekt, att länder peppar och sporrar varandra. Sverige gör ännu inte vad som krävs i form av utsläppsminskningar, men bidrar starkt till den internationella klimatfinansieringen där Sverige ger mer den beskärda delen.

Andra Formasfinansierade forskare på plats i Glasgow är Björn-Ola Linnér från Linköpings universitet, Åsa Persson vid SEI och Karin Bäckstrand från Stockholms universitet.

Mer om forskarnas projekt:

Uppdaterad:5 november 2021
Sidansvarig: Elisabet Blomberg