Storsatsning på skogens roll för klimatomställning

2021-10-27
Den svenska skogens roll i klimatomställningen

Den svenska skogens roll i klimatomställningen

Formas har tagit beslut om att finansiera nio nya forskningsprojekt med totalt 141 miljoner kronor i utlysningen Den svenska skogens roll i klimatomställningen.

Skogens roll i klimatomställningen är en högaktuell fråga. Den forskning som nu finansieras ska därför kommuniceras löpande under projektets gång.

— Vi hoppas att projekten ska kunna bidra till ett välinformerat beslutsfattande om den svenska skogen, men också till att dämpa polariseringen på området, säger Katarina Buhr, en av flera programansvariga för det nationella forskningsprogrammet om klimat. Länk till annan webbplats.

Forskningen förväntas öka kunskapen om de olika värden som skogen omfattar och ge underlag för beslutsfattande på skogsområdet. Detta för att bidra till nödvändig klimatomställning och till att nå övriga hållbarhetsmål. Skogen påverkar och påverkas på olika vis av vårt förändrade klimat. Frågor som ställs är; Vilka funktioner förväntas skogen då ha i ett förändrat samhällsklimat? Hur bidrar skogen till klimatomställningen på ett sätt som inte äventyrar skogens andra viktiga värden?

— Det är många aspekter och intressanta faktorer som samspelar i den forskning som nu tar ny fart, säger Louise Staffas, forskningssekreterare.

Utlysningen genomförs inom det nationella forskningsprogrammet om klimat som årligen fördelar 230 miljoner kronor.

Kontaktperson

Uppdaterad:19 november 2021