Nya ledamöter till Rådet för evidensbaserad miljöanalys

2021-10-13

Regeringen utsåg på sitt regeringssammanträde den 7 oktober två nya ledamöter till Rådet för evidensbaserad miljöanalys. Deras förordnande sträcker sig till maj 2024.

De nya ledamöterna är Marcus Carlsson Reich, biträdande avdelningschef vid Naturvårdsverket och Jimmy Lundblad, hållbarhetsstrateg vid Skogsstyrelsen.

Marcus Carlsson Reich är miljöekonom och har en lång bakgrund på Naturvårdsverket, bland annat i olika chefspositioner. Under några år i slutet av 00-talet arbetade han som Miljöråd på Sveriges Representation i EU.

Jimmy Lundblad har lång erfarenhet av olika positioner på Skogsstyrelsen. I sin nuvarande roll som hållbarhetsstrateg så arbetar han bland annat med de miljömål som Skogsstyrelsen ansvarar för.

De ersätter Generaldirektör Björn Risinger, och professor emeritus Carola Lidén, vars förordnande löpte ut under våren 2021.

Läs mer om Rådet för evidensbaserad miljöanalys.

Uppdaterad:14 oktober 2021
Sidansvarig: Erik Eriksson