Uppdrag att utforma framtidens strategiska innovationsprogram

2021-10-12

Regeringen ger Vinnova, Formas och Energimyndigheten i uppdrag att utveckla framtidens strategiska innovationsprogram. Programmen ska bidra till resurseffektivitet och hållbarhet för att öka samhällsnyttan och den globala konkurrenskraften för svenska företag.

Flygvy över bro som möter land. I bakgrunden syns bostadsområden och industrier.

De strategiska innovationsprogrammen ska bidra till hållbarhet och konkurrenskraft för svenska företag. Foto: Vinnova

Nästa generations innovationsprogram ska enligt regeringsuppdraget ha en tydlig riktning mot hållbar omställning inom strategiskt viktiga områden för Sverige. Programmen ska även bidra till ökad kunskap och strategiska satsningar för stärkt internationell samverkan både inom EU och globalt.

– Vi är glada för förtroendet att utveckla de strategiska innovationsprogrammen tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten. När vi samarbetar med andra i en sådan här bred satsning ökar vi takten i Agenda 2030-arbetet, säger Ingrid Petersson, Formas.

Uppdraget till myndigheterna utgår från regeringens forsknings- och innovationsproposition. Här anges bland annat att programmen ska adressera områden med bred samhällsrelevans utifrån hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Nuvarande strategiska innovationsprogram är framgångsrika

Det finns erfarenheter och lärdomar att dra från arbetet med de nuvarande 17 strategiska innovationsprogrammen som kommer att vara värdefulla i arbetet. Utvärderingar visar att de aktörsdrivna programmen bidrar till betydande kraftsamling inom sina områden, fler aktörer från olika delar av samhället samverkar och nya innovationer och processer uppstår i programmens spår. Även nuvarande strategiska innovationsprogram finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet: Energimyndigheten, Formas och Vinnova i samverkan för en mer hållbar framtid - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

 

Strategiska innovationsprogram är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Formas, Vinnova och Energimyndigheten finansierar och stödjer tillsammans 17 strategiska innovationsprogram.

Vinnovas logotyp, Energimyndighetens logotyp, Formas logotyp och texten Strategiska innovationsprogram
Uppdaterad:12 oktober 2021
Sidansvarig: Emma Gretzer