Ny nationell strategi för Sveriges arbete i Horisont Europa

2021-10-08

I går kom regeringens nationella strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa; EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021–2027. Formas har tillsammans med Forte, Rymdstyrelsen, Energimyndigheten, Vetenskapsrådet och Vinnova deltagit i arbetet med att föreslå vad som skulle ingå i strategin.

EU:s ramprogram Horisont Europa ska bidra till att uppfylla visioner om ett välmående, rättvist och hållbart samhälle. Programmet ska stärka grön tillväxt och konkurrenskraft, och ha tydliga globala målsättningar att bekämpa klimatförändringen och verka för hållbar utveckling.

I december 2020 lämnade de olika forskningsråden in rapporten Kraftsamling för Horisont Europa. Rapporten innehöll förslag till strategi för Sveriges deltagande i Horisont Europa. Nu har regeringen fastställt både ett övergripande mål och åtta mer specifika mål.

Det övergripande målet för svensk forskning att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som svarar mot de samhällsutmaningar Sverige och världen står inför. Samma mål ska även gälla för det svenska deltagandet i Horisont Europa.

För Formas ligger strategin väl i linje med det pågående arbetet att skapa samspel och synergier mellan de nationella forskningsprogrammen och partnerskapen inom Horisont Europa.

– Därför är vi glada över att partnerskapet inom biodiversitet redan har startat. Där finns det nu goda möjligheter för svenska aktörer att skapa nätverk och samarbeten. Den första utlysningen öppnade redan i förra veckan, säger Britta Fängström, internationell koordinator på Formas.

Läs hela strategin på regeringens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till regeringens pressmeddelande om detta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson

Uppdaterad:19 november 2021