Formas stöttar Scholars at Risk

2021-09-28
Scholars at Risk logotyp

Bild: Scholars at Risk Sweden Section

Det globala nätverket Scholars at Risk, SAR, är ett globalt nätverk av institutioner och individer, verksamma hos 500 lärosäten i 40 olika länder. Nätverkets målsättning är att främja akademisk frihet och att skydda forskare som riskerar sina liv eller vars jobb står på spel. Nätverket syftar till att erbjuda en akademisk fristad åt riskutsatta forskare.

23 svenska lärosäten är idag medlemmar i SAR Sverige, fler ansluter sig kontinuerligt och intresset och engagemanget är stort. I dagsläget finns 7 riskutsatta forskare verksamma vid svenska lärosäten. Målsättningen för SAR Sverige är att fler riskutsatta forskare ska vara verksamma i landet. Att erbjuda en tillfällig akademisk fristad åt en riskutsatt forskare handlar både om att stå upp för den fria forskningen och att ta ett solidariskt ansvar för det globala forskarsamhället. Det handlar även om att ta tillvara den stora kompetens som dessa forskare besitter, då den inte kommer till sin rätt i hemlandet. Kravprofilen för att beviljas medel ifrån SAR innefattar att vara forskarutbildad, verksam vid ett lärosäte och att ha publicerat vetenskapligt.

För att öka svenska lärosätens möjligheter att stå värd för riskutsatta forskare, utan att hela kostnaden för värdskapet ska behöva hanteras enkom av det mottagande lärosätet, har SAR Sverige skapat en medfinansieringslösning. Bidrag från Riksbankens jubileumsfond har tidigare bidragit till att flera svenska lärosäten kunnat ta emot riskutsatta forskare, specifikt inom humaniora och samhällsvetenskap. Genom att Formas går in med medel, initialt totalt 6 miljoner kronor över 3 år, breddas SAR Sverige med andra relevanta forskningsområden. Med ökad finansiering från fler aktörer stärks nätverket, den fria forskningen i Sverige och värnandet om de mänskliga rättigheterna. Formas medel ska användas till forskning inom våra ansvarsområden och den forskning som finansieras måste vara öppet tillgänglig.

Kontakt

Uppdaterad:30 september 2021
Sidansvarig: Zandra Thuvesson