Klimatarbete stärker global folkhälsa

2021-09-16

Förra veckan publicerades en artikel i tidskriften International Journal of Health Policy and Management, IJHPM, där Formas generaldirektör Ingrid Peterson är medförfattare tillsammans med representanter för Karolinska institutet, Cancerfonden och Världshälsoorganisationen, WHO.

I artikeln New Directions in Global Health: How Sweden Can Advance Healthier Populations Länk till annan webbplats. för författarna fram argument för hur Sverige, ett land som ska vara ledande i att genomföra Agenda 2030 och som ska vara det hållbaraste landet i världen, också kan bli ledande och inspirera andra i systemtänkande kring folkhälsofrågor.

Under pandemin har agendans mål tre, God hälsa och välbefinnande, hamnat i fokus. Samtidigt har kopplingen mellan olika hållbarhetsmål och hur de påverkar varandra blivit tydligare. Genom att till exempel uppnå klimatmålen i Parisavtalet kan stora hälsoeffekter nås.

Några insatser som artikelförfattarna menar att Sverige specifikt kan bidra med i det globala folkhälsoarbetet är att i uppbyggnaden efter pandemin föra fram vikten av systemtänk och adressera bakomliggande orsaker som påverkar hälsa, såsom sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Sverige kan också stödja lokala folkhälsoreformer som går i linje med de globala hållbarhetsmålen, och med större tydlighet belysa kopplingen mellan klimatförändringar och hälsa.

Uppdaterad:16 september 2021
Sidansvarig: Sofia Rickberg