Snart öppnar Formas kommunikationsutlysning igen

2021-09-01

Redan i slutet av september planerar vi på Formas att öppna nästa omgång av vår alltmer populära kommunikationsutlysning. Precis som tidigare år är syftet att finansiera projekt som kommunicerar och populariserar forskning som bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Projekten ska ta avstamp i forskning inom Formas versamhetsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande, men val av kommunikationskanal som når ut och engagerar är upp till dem som söker. De senaste åren har exempelvis utställningar, filmproduktioner, teateruppsättningar, konstverk, publikationer, utbildningsmaterial, spel, populärvetenskapliga seminarier och andra kommunikationsaktiviteter fått medel i utlysningen.

Att kommunicera forskning är ett av Formas uppdrag och en del i arbetet för att hållbarhetsforskning ska komma till nytta i samhället. Kommunikationsutlysningen är den enda i sitt slag i Sverige och intresset för den ökar. I den senaste omgången ansökte hela 130 projekt om finansiering.

– Vi ser det här som ett tillfälle att sammanföra och utveckla intresse och förmåga hos olika typer av aktörer att kommunicera forskning. Samtidigt kan vi dra nytta av olika professioners yrkeskunnande för att nå ut till många olika målgrupper som vi annars skulle ha svårt att nå på egen hand, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

I utlysningen som öppnar senare i september kan lärosäten, forskningsinstitut, företag (förutom enskilda firmor), kommuner och andra organisationer söka medel. Totalt fördelar vi 20 miljoner kronor. Varje projekt kan söka som mest 1,8 miljoner kronor för en projekttid på mellan ett och tre år.

För att säkra både den vetenskapliga och den kommunikativa kvaliteten ställer vi krav på att det i projektens arbetsgrupper finns medverkande med såväl forskarkompetens som kommunikationskompetens.

Lärandeseminarium

Hösten 2020 bjöd vi in projekt som tidigare fått medel i Formas kommunikationsutlysning till ett seminarium. Majoriteten av deltagarna vittnade om hur utvecklande det varit att sammanföra olika discipliner och kompetenser i projektarbetet.

– Många berättade om nya samarbeten och kontakter de fått med bland annat skolor, gymnasieelever, kommuner, ideella organisationer, utställningshallar, akademi och näringsliv. Och flera har redan vidareutvecklat sina projekt eller har planer på att göra det, så att projekten kan leva vidare efter projektperioden, säger Anna Volckerts, strategisk kommunikatör på Formas.

Mer information om Formas kommunikationsutlysning kommer när den öppnar.

Kontakt

Uppdaterad:1 september 2021