Enkät: Exempel på hur forskning om livsmedelssystemet påverkar policy?

2021-08-25

Har din forskning om livsmedelssystemet påverkat policy? Eller arbetar du med policyfrågor utifrån forskningsresultat? SCAR:s strategiska arbetsgrupp för livsmedelssystem är intresserade av att hitta exempel från EU:s medlemsländer och andra deltagande länder där forskning om och innovation i livsmedelssystemet har påverkat policy på något sätt. Vi på Formas vill passa på att hitta och lyfta goda och lärorika exempel från Sverige.

Genom att besvara och skicka in enkäten till livsmedel@formas.se senast 15 september 2021 kan du bidra till en förståelse av vilka mekanismer som ligger bakom lyckade exempel och vad som kan utgöra praxis för att forskningen ska nå beslutsfattare inom livsmedelsområdet.

Mer information om syftet med enkäten hittar du i dess första del.

Har du frågor om enkäten? Kontakta Noeleen.mcdonald@agriculture.gov.ie

Bakgrund

The Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) Länk till annan webbplats.samordnar forskningen inom areella näringar och bioekonomi på EU-nivå. Den här enkäten är en aktivitet från SCAR Strategic Working Group on Food Systems Länk till annan webbplats..

Uppdaterad:25 augusti 2021
Sidansvarig: Annika Smedman