Enkätundersökning om Formas

2021-07-22

Undersökningsföretaget Oxford Research genomför just nu en enkätundersökning som en del i att skaffa sig kunskap om Formas verksamhet från våra olika målgrupper. Syftet är att utvärdera Formas för att vi ska kunna utveckla verksamheten och uppfylla våra uppdrag.

Oxford Research har vunnit uppdraget att utvärdera Formas verksamhet i en upphandling som genomfördes under våren. I dagarna går en påminnelse om enkäten ut till personer som har haft ett eller flera projekt finansierade av Formas under perioden 2010 till 2021. Vi på Formas kommer inte att kunna ta del av enskilda personers svar. Analys av de samlade enkätsvaren kommer att genomföras av Oxford Research.

Kontaktperson på Oxford Research är Maja von Beckerath, mejladress: maja.von.beckerath@oxfordresearch.se. Maja pratar svenska och engelska.

Uppdaterad:22 juli 2021
Sidansvarig: Karin Leth