Strategiska innovationsprogram får fortsatt finansiering

2021-06-24

Satsningen på strategiska innovationsprogram har bidragit till bred samverkan, stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltar och till mobilisering och förnyelse inom områden som är viktiga för Sverige. Beslut har nu tagits om fortsatt finansiering av sex program.

Sex av programmen har genomgått en stor utvärdering sex år efter starten och på rekommendation av den har Formas, Vinnova och Energimyndigheten beslutat om fortsatt finansiering av nästa treårsetapp. Programmen är BioInnovation Länk till annan webbplats., SIO Grafen Länk till annan webbplats., IoT Sverige Länk till annan webbplats. (sakernas internet), Smartare elektroniksystem Länk till annan webbplats., Swelife Länk till annan webbplats. (life science) och Innovair Länk till annan webbplats. (flyg).

Utvärderingen som gjordes 2020 visar att programmen bidragit till bred samverkan, stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltar och till mobilisering och förnyelse inom sina respektive områden.

Sexårsutvärderingen genomfördes av Faugert & Co Utvärdering i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society.

Kontakt

Fakta om strategiska innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation som ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till 12 år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år. 2020 beslutades om fortsatt finansiering av de fem första programmen som startade 2014.

Uppdaterad:24 juni 2021
Sidansvarig: Aleh Kliatsko