Tolv kommunikationsprojekt får finansiering

2021-06-18

En filmproduktion om svensk forskning under pandemin, ett digitalt utbildningsmaterial om klimatförändringar i Östersjön och forskningsbaserad kunskapsförmedling till beslutsfattare inom hållbar samhällsplanering är några exempel på projekt som får finansiering i årets kommunikationsutlysning. De olika projekten riktar sig till såväl breda som smala målgrupper och möter hållbarhetsmål för klimat, stadsutveckling, konsumtion, biologisk mångfald samt hälsa och välbefinnande.

Intresset för utlysningen ökar stadigt, totalt bedömde en panel med såväl forskare som kommunikatörer 124 projekt, många med hög kvalitet. De tolv projekt som nu får dela på drygt 20 miljoner kronor drivs av så olika aktörer som universitet och högskolor, produktionsbolag, forskningsstiftelser och ett museum. I takt med att allt fler projekt ansöker om medel har också kvaliteten på projekten ökat.

- Det har varit en spännande process att följa bedömarnas diskussioner. Vi vill skapa förutsättningar för gedigna och nyskapande lösningar för att sprida kunskap om forskning som möter samhällsutmaningar. Det har vi nu möjlighet att göra, säger Åsa Granberg kommunikatör på Formas och ansvarig för utlysningen. 

Formas har genomfört kommunikationsutlysningar sedan 2015. Projekten kan söka upp till 1,8 miljoner kronor för projekt i upp till tre år. Lärosäten, forskningsstiftelser, ideella organisationer och företag kan söka medel. Syftet är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning kring hållbar utveckling.

Uppdaterad:18 juni 2021