Svenska framgångar i europeisk satsning på urban mobilitet

2021-05-21
Bild på cyklist

Sverige är starkt representerat i en europeisk satsning på forskning och innovation för hållbar mobilitet i städer. Göteborg, Norrköping och Stockholm är några av de städer som tillsammans med företag, universitet och forskningsinstitutet RISE ger svenskt deltagande i åtta av 15 transnationella projekt. Projekten ska bland annat leda till att urbana ytor nyttjas mer effektivt och att det blir lättare att välja hållbara resor.

– Det är väldigt roligt att se så många svenska aktörer i de projekt som beviljats medel i den här internationella satsningen. Det tyder på att svenska städer, universitet, institut och företag har hög kompetens, forsknings- och innovationskraft och vilja att bidra i omställningen till mer hållbar mobilitet i städer, säger Ann Maudsley, ansvarig forskningssekreterare på Formas.

De svenska parterna delar på drygt 33 miljoner svenska kronor. Finansieringen kommer från Formas, Energimyndigheten och Vinnova.

– Vi har haft ett väldigt bra och givande samarbete mellan myndigheterna genom hela denna process vilket vi tror har gynnat och underlättat för svenska sökande”, säger Annika Bergendahl på Vinnova och får medhåll av Maria Alm på Energimyndigheten som samordnar de svenska myndigheterna.

Gemensamt för de åtta projekten med svenskt deltagande är att de fokuserar på hållbar mobilitet och tillgänglighet, att de har ett användarcentrerat arbetssätt och att de involverar städer både i Sverige och Europa. Projektens fokus och inriktning skiljer sig däremot åt, och det finns en stor bredd i sammansättningen.

Förhoppningen är att projekten redan under projekttiden kommer generera kunskap och lösningar som snabbt kan komma till användning både i Sverige och Europa.

Projekten startar i maj 2021 och kommer att löpa under tre år.

Om programmet

Projekten har beviljats inom ramen för det internationella samarbetet Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe och programsatsningen ERA-NET Urban Accessibility and Connectivity.

Detta är den första gemensamma utlysningen inom programmet där Formas, Energimyndigheten och Vinnova finansierar de svenska deltagarna. Energimyndigheten är ansvarig myndighet för att, i nära samverkan med Formas och Vinnova, administrera projektens svenska parter.

Läs mer om satsningen och kommande satsningar inom området samt ta del av information om de beviljade projekten på JPI Urban Europes webbsida Länk till annan webbplats..

Uppdaterad:21 maj 2021