Nytt program ska verka för omställningen till en fossilfri framtid

2021-03-25
Vy över motorväg. Fotot är taget med lång exponeringstid, bilarnas strålkastare återges därför som streck längs vägen.

Foto: J. Flobrant/Unsplash

Forskningsprogrammet Fairtrans, vars mål är att bana väg för en rättvis och fossilfri framtid har beviljats 40 miljoner kronor av forskningsstiftelsen Mistra. Formas är med och samfinansierar programmet inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för klimat.

I forskningsprogrammet Fair Transformations to a Fossil Free Future, Fairtrans, ska civilsamhällets erfarenheter och engagemang tas tillvara för att underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. Programmet tilldelas totalt 40 miljoner kronor över fyra år. Mistra och Formas bidrar med hälften var.

– Vetenskaplig kunskap är avgörande för den omställning som behövs. Den behöver byggas och omsättas i dialog med aktörer från alla håll, säger Thomas Hahn på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, som tillsammans med Stephan Barthel på Högskolan i Gävle ska leda arbetet med programmet.

Fairtrans vision är att skapa en samhällstransformation som bidrar till att uppnå målen inom Parisavtalet, med respekt för de planetära gränserna och sociala målsättningar. Programmet fokuserar på den svenska kontexten, till exempel gällande målkonflikter kopplade till bioenergi. Att utveckla klimatåtgärder som är socialt accepterade är en betydande del av programmet. Tillsammans, och med olika perspektiv, ska akademi, civilsamhälle och andra aktörer skapa vetenskapligt underbyggda strategier och ramverk som upplevs som rättvisa, motiverade och effektiva.

– Det program som nu beviljas medel visar en stark ansats att främja den helt avgörande omställningen till en rättvis fossilfri framtid. Konsortiet är mycket kompetent och inkluderar ett starkt engagemang från olika civilsamhällesorganisationer, säger Åsa Moberg som är programansvarig på Mistra.

Stockholms universitet blir programvärd och i programmet deltar Högskolan i Gävle, KTH, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds universitet, tankesmedjan Global Utmaning, de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco samt deras förbund, Fossilfritt Sverige, Naturskyddsföreningen, Kooperativa förbundet KF, Hyresgästföreningen, AI Sweden, Företagarna, Svenskt Näringsliv och Swedish Investors for Sustainable Development SISD, samt andra aktörer.

Uppdaterad:25 mars 2021