Dags att söka i Formas årliga öppna utlysning


2021-03-11

Nu kan du skicka in din ansökan till vår största utlysning. I Formas årliga öppna utlysning formulerar du som forskare själv din frågeställning.

I den årliga öppna utlysningen välkomnar vi ansökningar inom våra tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att göra det möjligt för dig som forskare att angripa forskningsbehov som du själv identifierat. Ansökningarna kan vara av samhällsvetenskaplig, humanistisk, naturvetenskaplig eller teknisk natur och även röra sig över disciplingränser eller mellan forskning och samhälle.

 

Kort om utlysningen

Vad kan du söka?
Du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Viktiga datum

Sista dag att skicka in ansökan 8 april kl. 14.00.
Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt
som beviljas bidrag den 25 november 2021.

Uppdaterad:11 mars 2021
Sidansvarig: Alexandra Jeremiasson