Framstående vetenskapskvinnor och experter

2021-02-26

Ta del av AcademiaNet – en databas som samlar framstående vetenskapskvinnor inom alla discipliner.

Trots att kvinnor utgör majoriteten av alla studenter på universitet och högskolor över hela Europa, är de fortfarande underrepresenterade på ledande positioner inom akademin och det vetenskapliga området. För EU som helhet utgör kvinnor som innehar professorstjänster endast 21% av det totala antalet professorer, och i vissa länder är andelen ännu lägre. Med avsikt att försöka förändra detta startade nätverket AcademiaNet en databas som samlar framstående vetenskapskvinnor inom alla discipliner.

Ingrid Petersson

AcademiaNet grundades i Tyskland med stöd av Angela Merkel 2010. Databasen drivs nu av Swiss National Science Foundation, SNFS, med stöd av ett nätverk av finansiärer i Europa, bland andra Formas. För att fira övertagandet av databasen och dess tioåriga historia, anordnade SNFS i december 2020 ett symposium för nätverket. Huvudtalare var Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Läs talet här: Why should we promote women scientists – in times of diversity concepts?

AcademiaNets nätverk av finansiärer nominerar årligen framstående kvinnor till att ingå i databasen. Beslutsfattare kan använda databasen för att söka efter experter inom sitt område. Den kan också användas för rekryteringen av vetenskapliga kommittéer eller talare till olika former av paneler och för att identifiera kandidater för anställningsförfaranden och utmärkelser. AcademiaNet är också ett användbart verktyg för journalister och konferensarrangörer som letar efter beprövade experter – som också råkar vara kvinnor.

Uppdaterad:26 februari 2021
Sidansvarig: Lissa Nordin