Mer pengar till Formas samhällsbyggnadsprogram

2021-01-12
Bild

Forskning kring social bostadspolitik, klimatanpassning, landsbygdsutveckling och regional planering, det ska det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande satsa på när programmet stärks under kommande år. Det står klart sedan regeringen presenterat forsknings- och innovationspropositionen.

Regeringen ökar budgeten för Formas samhällsbyggnadsprogram från 75 miljoner kronor per år till 128 miljoner per år. Det innebär ett tillskott till programmet på totalt över 200 miljoner. Satsningen ska bidra till att skapa resurseffektiva, giftfria, klimatvänliga, inkluderande, väl gestaltade och trygga samhällen.

– Vi måste stärka forskning och innovation men även se till att användare tar del av forskningsresultaten, om vi ska uppnå hållbara samhällen. Därför är det väldigt glädjande att regeringen gör den här satsningen på vårt forskningsprogram som är en nod för kunskap och samverkan inom området, säger Emma Gretzer, avdelningschef på Formas. 

Formas forskarråd har redan fattat beslut om preliminära inriktningar på en rad satsningar 2021. Några exempel på kommande utlysningar som planeras är Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle, Klimatanpassning av byggd miljö samt Landsbygdsutveckling och regional planering.

Uppdaterad:12 januari 2021
Sidansvarig: Anna Hult