Långsiktig satsning på Livsmedelsprogrammet

2020-12-18
Bild

Totalt satsar regeringen 380 miljoner kronor på nationella forskningsprogrammet om livsmedel kommande fyra år. Det står klart sedan regeringen presenterade forsknings- och innovationspropositionen i går.

Satsningen på Formas program säkrar nu stora långsiktiga satsningar på innovation och forskning inom livsmedelsområdet. Regeringen avsätter 75 miljoner kronor 2021, 85 miljoner kronor 2022, 110 miljoner kronor 2023 och 110 miljoner kronor 2024. Fortsatt samverkan mellan lärosäten, offentlig sektor och näringslivet samt att innovationsarbetet mellan olika finansiärer ska stärkas, nämns av regeringen som viktiga delar i utvecklingen av programmet.

– Det här väldigt välkommet, en långsiktig satsning på forskning och innovation är avgörande för att vi ska lyckas uppnå ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Det här gör det möjligt för livsmedelsprogrammet och alla dess samverkanspartners att spela en avgörande roll i det arbetet, säger Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef på Formas.

Uppdaterad:18 december 2020