Formas finansierar tvärvetenskap i nordiskt samarbete

2020-12-18

I ett tvärvetenskapligt forskningsprogram har NordForsk beviljat medel till sammanlagt tolv projekt. Formas deltar som finansiär av två projekt inom våra ämnesområden.

NordForsk har under 2019 och 2020 genomfört en utlysning om tvärvetenskaplig forskning. Söktrycket i utlysningen var mycket högt med totalt 337 ansökningar. Av dessa har nu tolv projekt beviljats medel.

Formas deltar genom att finansiera följande två projekt med sammanlagt 30 miljoner kronor.

Uppdaterad:18 december 2020