Nytt nationellt forskningsprogram om hav och vatten

2020-12-17
Bild

Regeringen satar 210 miljoner kronor kommande fyra år för att bygga upp ett nytt nationellt forskningsprogram om hav och vatten. Det blev klart i dag när regeringen presenterade forsknings- och innovationspropositionen.

Programmet, som pågår under tio år, ska skapa förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt, med ett helhetsperspektiv på vatten, för att underlätta samarbete mellan forskare och intressenter.

– Programmet kompletterar väl de nationella program som Formas redan har och därmed känns det som vi nu har fått en pusselbit som saknats, både på nationell och internationell nivå, säger John Tumpane, avdelningschef på Formas. 

Ett forskningsprogram om hav och vatten är efterfrågat bland myndigheter och organisationer som arbetar med allt från rent dricksvatten till utfiskning. Nu blir det möjligt att ta ett samlat grepp från källa till hav. En stor del av politikutvecklingen inom havs- och vattenområdet sker internationellt. Programmet är därför tänkt att fungera som en nationell samverkansplattform för arbetet inom EU och internationellt.

– Genom att binda ihop olika initiativ inom havs- och vattenområdet kan vi använda våra resurser effektivare och skapa hävstångseffekter för att snabba på utvecklingen, säger Petra Wallberg som är forskningssekreterare och ansvarig för det nya programmet på Formas.

I början av januari kommer Formas dra igång arbetet med att bygga upp och utveckla det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten. Bland annat genom att ta fram en strategisk forskningsagenda som ska sätta riktningen för arbetet under de kommande åren och planera för den första utlysningen.

Nationellt forskningsprogram om hav och vatten

Uppdaterad:3 mars 2022