Svenska städer växlar upp klimatomställningen i nytt samarbete

2020-12-11
Bildskärm där alla signerande parter syns tillsammans i ett videosamtal. Bildskärmen är placerad på en scen dekorerad med växter.

Klimatkontrakt 2030 signeras av Viable Cities programchef, de fyra generaldirektörerna och de nio kommunstyrelseordförandena den 11 december 2020. Foto: Teodor Axlund

För att stötta städernas arbete med att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har Formas, Energimyndigheten, Vinnova och Tillväxtverket idag skrivit på Klimatkontrakt 2030.

Genom att underteckna klimatkontraktet går myndigheterna samman och tar en aktiv roll i samarbetet med nio svenska städer och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Målet är att städerna ska nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som följd. Klimatkontrakt 2030 är ett nytt verktyg för att åstadkomma det.

– Formas bidrar till grön omställning för städer och regioner genom våra nationella program för klimat och hållbart samhällsbyggande. När vi samordnar oss med andra myndigheter genom Klimatkontraktet ökar vi takten, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

De fyra myndigheterna har skrivit under på att vidareutveckla samordningen kring hållbar stadsutveckling och klimatomställning.

Formas tillsammans med de andra signerande myndigheterna ska bland annat

  • se över lagar och regler för att underlätta för kommunerna att gå före i klimatomställningen
  • skapa en nationell plattform som underlättar för kommuner att finansiera insatser och investera i klimatomställning.

De nio svenska städerna som är först ut att teckna klimatkontrakt är Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Växjö, Uppsala, Umeå, Järfälla och Enköping. Städerna ska, enligt klimatkontraktet, arbeta för att minska klimatutsläppen och att öka sin innovationsförmåga, det vill säga förmågan att samarbeta på nya och effektiva sätt inom kommunen och tillsammans med andra i samhället. De ska också engagera medborgarna i arbetet för klimatneutrala och hållbara städer.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:11 december 2020