Förslag till nationell strategi i Horisont Europa

2020-12-03
EU-flaggan.

Nu är ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i Horisont Europa klart och tillgängligt i en rapport.

Horisont Europa är det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation som ska genomföras under perioden 2021–2027. Programmet ska bidra till grön tillväxt och konkurrenskraft och har tydliga globala målsättningar att bekämpa klimatförändringen och verka för hållbar utveckling.

Rapporten Länk till annan webbplats. är ett förslag till strategi för deltagande i Horisont Europa för Sverige och svenska aktörer inom forskning och innovation. Förslaget har tagits fram av Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Energimyndigheten, Vetenskapsrådet och Vinnova på uppdrag av regeringen. Målet är att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan aktörer på nationell och EU-nivå.

Strategiförslaget har tagits fram utifrån analyser samt intervjuer och enkätsvar från olika forsknings- och innovationsaktörer. Utgångspunkten är fem höga ambitioner om vad det svenska deltagandet ska ge:

  • världsklass när det gäller forskningskvalitet och innovationskraft
  • kunskap och kapacitet som säkerställer hållbar utveckling
  • effektiv delning av resurser och data
  • internationellt attraktiva aktörer och miljöer
  • ökat inflytande på den europeiska forsknings- och innovationspolitiken liksom på ramprogrammet.

Utifrån ambitionerna har elva strategiska mål formulerats och ett antal tillhörande åtgärder. Samtliga mål innebär en höjning av dagens ambitionsnivå samt ett stärkt svenskt deltagande i alla ramprogrammets delar.

Regeringsuppdraget startade i maj 2020 och rapporten/förslaget överlämnades till regeringen i oktober 2020.

Uppdaterad:11 juli 2022