Formas stöder forskning för stärkt djurvälfärd

2020-11-23

Åtta projekt har nu beviljats forskningsmedel i Formas utlysning, Åtgärder för ökad djurvälfärd. Projekten får dela på sammanlagt 16 miljoner kronor och kommer att på olika sätt bidra till att upprätthålla Sverige som ett föregångsland när det gäller djurvälfärd.

Utlysningen gjordes i samråd med Jordbruksverket. Syftet var att få fram lösningar och åtgärder som kan förbättra välfärden för djur som hålls permanent eller tillfälligt av människan. De utvalda projekten behandlar områden som exempelvis ålder vid separation av ko och kalv, utvärdering av ny metod för bedövning av gris vid slakt, tidig upptäckt av hälta hos kor samt verktyg för bättre djurvälfärd och ekonomi i mjölkkobesättningar.

I utlysningen kunde såväl universitet och forskningsinstitut som företag och branschorganisationer söka upp till två miljoner kronor för projekt på maximalt två år. De organisationer som nu får ta emot projektmedel är Linköpings universitet, RISE Research Institutes of Sweden AB och Sveriges lantbruksuniversitet.

- Vi ser ett stort värde i samarbete mellan akademi och näring i den här typen av tillämpade projekt och ser fram emot att följa dem. Särskilt eftersom vi inför den här utlysningen välkomnade inspel från forskare, praktiker, näringsidkare och intresseorganisationer kring vad de såg som prioriterade förbättringsområden, säger Alexandra Jeremiasson, forskningssekreterare vid avdelningen för areella näringar på Formas.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:23 november 2020