Rekordmånga forskare strävar mot en hållbar framtid

2020-11-18

Idag tog Formas forskarråd beslut om vilka projekt som tilldelas medel i den årliga öppna utlysningen. Forskare från universitet och forskningsinstitut runt om hela Sverige får dela på 625 miljoner kronor under åren 2021–2024. Hög vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans är utmärkande för projekten som fått finansiering.

Bild

Antalet ansökningar till Formas årliga öppna utlysning fortsätter att öka och slår nya rekord. I den del av utlysningen som riktar sig till forskare tidigt i karriären ökade antalet ansökningar med 31 procent jämfört med förra året.

– En stor förändring som kan ha bidragit till ökningen var att vi förlängde projekttiden för forskare tidigt i karriären från tre till fyra år, säger Alexandra Jeremiasson, forskningssekreterare på Formas. Det var en väldigt efterfrågad förändring som utnyttjades av 86 procent av de sökande.

En annan bidragande orsak kan ha varit att Formas förlängde ansökningstiden i april med två veckor. Anledningen var den pressande situation som många forskare och representanter för lärosäten befann sig i på grund av covid-19. Formas lyckades på kort tid ställa om och anpassa utlysningen till ett digitalt format.

Men det är inte bara antalet ansökningar som slår rekord i årets öppna utlysning.

– Vi tog också emot rekordmånga ansökningar med mycket hög kvalitet, säger Åsa Frisk, forskningssekreterare på Formas. Vi finansierar projekt med högsta vetenskapliga kvalitet och för den del av utlysningen som riktar sig till forskare tidigt i karriären utmärker sig projekt med mycket hög samhällsrelevans. Hög vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans är två av de avgörande faktorerna för att på bästa sätt bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen.

I den årliga öppna utlysning finansierar Formas projekt som adresserar alla de globala hållbarhetsmålen. Syftet med utlysningen är att möjliggöra för forskare att ta sig an forskningsbehov som de själva har identifierat för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling.

Totalt 1 575 ansökningar skickades in till årliga öppna utlysningen 2020. 188 av dem beviljades medel.

Statistik: Beviljandegrad och medelsförvaltare

Kontaktpersoner

Uppdaterad:24 november 2020