19-22 oktober: Omställningskraft för hållbara städer och samhällen i fokus

2020-10-15
Mål 11

Det är bara tio år kvar tills målen i Agenda 2030 ska vara uppfyllda. Hur vi planerar och bygger våra städer och samhällen är en viktig del av vägen mot en hållbar värld. Mål 11-veckan den 19–22 oktober är en digital konferens som ska stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i Sveriges kommuner.

Under veckan kommer mycket kunskap att förmedlas, exempelvis om hur den byggda miljön kan klimatanpassas, vad universell utformning betyder för planeringen av miljöer och vad den senaste forskningen säger om hur vi kan ställa om till ett hållbart transportsystem.

– Det är både roligt och hedrande för oss som finansierar så mycket forskning inom samhällsbyggnadsområdet att kunna erbjuda den här mötesplatsen där resultat och erfarenhetsutbyten står i centrum, säger Emma Gretzer, chef för avdelningen för samhällsbyggande på forskningsrådet Formas.

Workshops, diskussioner och föreläsningar om forskning och praktik

De tre första dagarna kommer att bestå av en mängd valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 och dess delmål. Den senaste forskningen presenteras liksom exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare. Det blir såväl interaktiva workshops som paneldiskussioner och föreläsningar.

Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen

På eftermiddagen torsdag 22 oktober avslutas Mål 11-veckan i ett sammanfattande program med fokus på möjliga vägar framåt mot mer hållbara städer och samhällen. Deltar gör:

 • Statssekreterare Elin Olsson, Näringsdepartementet, som presenterar Sveriges politik på samhällsbyggnadsområdet.
 • Sveriges Agenda 2030-samordnare Gabriel Wikström som sätter mål 11 i relation till Agenda 2030.
 • Carlos Moreno, professor vid Paris1 Panthéon Sorbonne University och rådgivare till Paris borgmästare Anne Hidalgo, berättar om ”15-minutersstaden” som fått stor uppmärksamhet som planeringsideal under coronapandemin.
 • Saskia Sassen, professor vid Columbia University, New York, pratar om globalisering, migration och om hur den pågående pandemin påverkar livet i staden och synliggör behov av social rättvisa och hållbar omställning.
 • Edgar Pieterse, professor vid University of Cape Town och ledare för African Centre for Cities, Sydafrika, pratar om urbanisering i det globala syd och om hur en post-corona återhämtning måste vara inkluderande, hållbar och jobbskapande.
 • Karolina Isaksson och Pernilla Hagbert, forskare på VTI och KTH pratar utifrån sin forskning kring kommuners kapacitet att arbeta för hållbarhetsomställning. Medverkar gör också Magnus Fredricson, strateg hållbar samhällsutveckling på Skaraborgs Kommunalförbund.
 • Spanare som rapporterar från veckans tidigare sessioner.

Moderatorer är Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer samt Thabo Motsieloa, journalist och programledare.

– Jag ser fram emot en spännande vecka där vi tillsammans hittar vägar framåt, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer.

Program och anmälan

Alla programpunkter i Mål 11-veckan är digitala, kostnadsfria och går att se i efterhand.

Arrangemang i samverkan

Veckan arrangeras av Formas nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande Länk till annan webbplats. och Rådet för hållbara städer Länk till annan webbplats. tillsammans, med totalt 19 ingående organisationer. Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap för nya lösningar och bidra till att skapa ett hållbart och inkluderande samhälle. Rådet för hållbara städer är ett forum med elva statliga myndigheter samt SKL och Länsstyrelsen. Rådet ska stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som handlar om långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.

 • ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design 
 • Boverket 
 • Energimyndigheten 
 • Forskningsrådet Formas 
 • Forskningsrådet Forte 
 • Lantmäteriet 
 • Länsstyrelserna 
 • Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
 • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 • Myndigheten för delaktighet 
 • Naturvårdsverket 
 • Riksantikvarieämbetet 
 • Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
 • Statens konstråd 
 • Sveriges Kommuner och Regioner 
 • Tillväxtverket 
 • Trafikverket 
 • Vetenskapsrådet 
 • Vinnova, Verket för innovationssystem

Kontaktpersoner

Uppdaterad:15 oktober 2020