Stort intresse för utlysningar riktade mot covid-19

2020-09-25

Nyligen stängde två utlysningar med särskild tonvikt på coronapandemin. Intresset har varit mycket stort för såväl akututlysningen som för utlysningen Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19. Totalt har vi fått in ungefär 280 ansökningar.

Akututlysningen har i år genomförts tillsammans med forskningsrådet Forte och har samlat 157 ansökningar som täcker såväl Fortes som Formas verksamhetsområden. Den stora majoriteten av ansökningar har tydliga kopplingar till covid-19. Hittills har sex projekt beviljats medel.

— Jag är stolt över att vi lyckats erbjuda två så aktuella och relevanta utlysningar på kort tid, säger Emma Gretzer, chef för Avdelningen för Samhällsbyggande.

Det stora intresset vittnar om behovet av forskning kring covid-19 och dess effekter, både här och nu och med blicken riktad på framtiden.

I utlysningen Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19 som vi genomfört tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har vi fått in totalt 123 ansökningar. Det finns en stor bredd bland ansökningarna med ämnen som varierar från såväl livsmedel och klimat som till hållbart samhällsbyggande. Utlysningen har skett inom ramen för våra nationella program.

— Den här utlysningen har kompletterat akututlysningen väl, säger Karin Önneby, forskningssekreterare på Avdelningen för miljö. Syftet med omställningsutlysningen har bland annat varit att lära för framtiden och att öka samhällets beredskap och förmåga att ställa om och anpassa i samband med kriser. 

Beslut om vilka projekt som får finansiering i Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19 fattas 15 december.

Uppdaterad:25 september 2020