Påverka EU:s forsknings- och innovationspolitik

2020-09-10
Bild

EU-kommisionen arbetar för fullt med kommande forsknings- och innovationspolitik.

I början av nästa år planeras EU:s kommande forskning och innovationsprogram, Horisont Europa, öppna. Nu kan du vara med och tycka till om satsningarna.

Kommissionen arbetar för full maskin med vilka satsningar och fokusområden som ska prioriteras i Horisont Europa. Men nu finns det möjlighet att tycka till om de kommande satsningarna, på flera olika nivåer.

Första strategiska planen för Horisont Europa

Här finns möjlighet att tycka till om innehåll och utformning Länk till annan webbplats. av Horisont Europa på en övergripande strategisk nivå. Detta kommer i förlängningen att påverka kommande initiativ o satsningar.

Missions
Här har kommissionen identifierat ett antal fokusområden som man vill arbeta med på ett nytt sätt. Ett missionsinriktat angreppssätt, innebär att olika aktörer arbetar systematiskt i samma riktning mot gemensamma mål. Nu finns det möjlighet att spela in sina egna synpunkter och rösta Länk till annan webbplats. på de fokusområden inom varje mission som man vill stötta.

Partnerskapsprogramssatsningar inom Horisont Europa

Inom kommande partnerskapsprogram kraftsamlar medlemsländerna tillsammans med kommissionen inom några utpekade områden med gemensam finansiering. Det är fortfarande inte bestämt vilka partnerskapsprogram Sverige kommer att prioritera men redan nu finns kommande förslag publicerade på kommissionens hemsida Länk till annan webbplats..

Uppdaterad:10 september 2020
Sidansvarig: Britta Fängström