Strategiskt innovationsprogram synliggör Sverige inom hållbara städer

2020-07-23

Genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities har Sverige blivit synligt internationellt vad gäller klimat- och hållbarhet i städer. Det visar en utvärdering tre år efter programstart.

Viable Cities är det yngsta av 17 strategiska innovationsprogram som finansieras i en gemensam satsning av Formas, Energimyndigheten, och Vinnova. Programmet har nu utvärderats av externa utvärderare tre år efter starten. Syftet med denna utvärdering är bland annat att se hur väl programmet etablerats samt att belysa programmets styrkor och förbättringspotential.

– Vi är glada att utvärderarna ser så positivt på vad programmet åstadkommit hittills. Det ger oss kraft att fortsätta vårt arbete tillsammans med svenska städer och andra aktörer med sikte på klimatneutrala städer 2030, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities och forskare på KTH.

Utvärderingen lyfter bland annat fram att programmet Viable Cities har en modern syn på innovation med fokus på systemförändring och har blivit ett viktigt nav för deltagande kommuners omställningsprocesser mot bättre hållbarhet. Programmet har på bara tre år lyckats skapa kopplingar till internationella samarbeten inom hållbar stadsutveckling och blivit synligt internationellt.

För mer information

Olga Kordas
Programchef Viable Cities
070-213 23 26

Annika Evelyn Otto
Handläggare Energimyndigheten
016-544 20 18


Strategiska innovationsprogram är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Formas, Vinnova och Energimyndigheten finansierar och stödjer tillsammans 17 strategiska innovationsprogram. Samtliga program genomgår en första utvärdering efter tre år. Formas är huvudansvarig finansiär för programmet Smart Built Environment Länk till annan webbplats..

Vinnovas logotyp, Energimyndighetens logotyp, Formas logotyp och texten Strategiska innovationsprogram
Uppdaterad:23 juli 2020