Hur förändras vår matkonsumtion av corona-krisen och hur formar digital teknik nya vanor kring mat?

2020-07-10
Bildförstoring av corona-virus

Bild: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Ett forskarteam bestående av Christian Fuentes vid Högskolan i Borås samt Emma Samsioe och Josefine Östrup Backe vid Lunds universitet har beviljats medel från Formas för att undersöka corona-krisens påverkan på hur människor handlar, lagar och äter mat och hur digitala livsmedelsplattformar formar nya matvanor. Projektets övergripande syfte är att öka förståelsen för hur digitala verktyg kan stödja en mer hållbar matkonsumtion och en motståndskraftig livsmedelskedja.

Corona-krisen och dess behov av social distansering har påverkat vår matkonsumtion och våra vanor kring mat. Matkassar, nätbutiker, delningssajter, appar, QR-koder och andra tekniska resurser har gjort det möjligt att på ett bekvämt och flexibelt sätt utföra de flesta inköp, hitta recept och inspiration för matlagning. Att beställa hem mat från restauranger har också blivit ett sätt att stötta lokala restauranger under krisen. Dessutom har människor börjat umgås kring maten digitalt.

– Forskning har visat att matvanor under normala omständigheter är svåra att förändra. Genom att dra lärdomar från de nya beteenden som corona-krisen tvingat fram kan vi också bättre förstå vilka roller digitala plattformar kan ha i att stödja nya former av matkonsumtion samt göra hushållens matförsörjning mer uthållig och hållbar, säger projektledaren Christian Fuentes.

Praktikteori och digital etnografi kommer att användas i projektet för att kartlägga och utforska nya beteenden. Projektet får pengar i Formas Akututlysning som öppnade med anledning av utbrottet av covid-19. I utlysningen kan forskare inom alla discipliner söka pengar för att samla in data och forskningsmaterial som annars skulle gå förlorat.

– Vårt samhälle står inför stora utmaningar och frågor kring livsmedelsförsörjning, hållbar matkonsumtion och bärkraftiga livsmedelssystem har aktualiserats än mer av corona-krisen. Vi på Formas kan bidra till att forskare får möjlighet att samla in data och forskningsmaterial från vad som händer just nu, för att kunna lära av det i framtiden. Just det här projektet går dessutom i linje med våra mer omfattande satsningar på forskning och innovation inom livsmedelsområdet, säger Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef för areella näringar på Formas.

Formas ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram för livsmedel som ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Formas har också utlyst medel för Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Utlysningen är öppen för ansökningar till början av september.

Kontakt för projektet som beviljats akutbidrag:

Christian Fuentes, forskare vid Högskolan i Borås och Lunds universitet

Telefon: 070-343 55 76
E-post: christian.fuentes@ism.lu.se

Uppdaterad:27 oktober 2020