Utlysning för nya internationella nätverk

2020-07-02
Bild

Det är bara tio år kvar tills vi ska ha nått de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Alla världens länder måste bidra till omställning och det internationella samarbetet mellan forskare måste öka. Tillsammans med en rad andra forskningsfinansiärer utlyser Formas nu medel för just detta.

I samarbete med Energimyndigheten, Forte, Sida och Vetenskapsrådet utlyser Formas medel i syfte att skapa ny internationell samverkan, så att forskningen kommer snabbare till nytta och bidrar till att vi når de globala målen.

– Vi har tio år på oss och världens länder måste gemensamt kraftsamla. Alla perspektiv behövs. Därför vill vi finansiärer tillsammans stärka möjligheterna för forskarsamhället att skapa nya internationella nätverk som bidrar till att möta de globala samhällsutmaningarna, säger Formas samordnare för Agenda 2030 Karin Önneby.

– Genom Agenda 2030 kan svensk forskning även i ökad utsträckning bidra till att möta de globala samhällsutmaningarna i samarbete med låg- och medelinkomstländer, fortsätter Karin.

Sista dagen att söka i utlysningen är den 16 september i år.

Uppdaterad:2 juli 2020