78 miljoner kronor till forskning om de ekonomiska och finansiella systemens betydelse för klimatet

2020-06-17

Formas forskarråd har nu beslutat vilka forskningsprojekt som får finansiering i utlysningen Ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatet.

Utlysningen genomfördes inom det nationella forskningsprogrammet om klimat. I programmets strategiska forskningsagenda från 2018 identifierades ”Finanssystem för ett fossilfritt samhälle” som ett av sex centrala teman för programmet.

Nio projekt beviljas sammanlagt drygt 78 miljoner kronor för att bedriva forskning med relevans för detta tema. Projekten handlar exempelvis om vilka styrmedel som behövs för att nå netto-noll utsläpp i Sverige, hur risker kan fördelas för att möjliggöra stora nödvändiga klimatinvesteringar, och hur företags klimatinvesteringar påverkas av de nätverk där företagen befinner sig.

– De här projekten har stor potential att generera eftertraktad kunskap, säger Katarina Buhr, forskningssekreterare på Formas. Frågeställningar om hur exempelvis olika styrmedel och investeringar påverkar klimatförändringarna och hur vi når ett hållbart ekonomiskt och finansiellt system är högaktuella. Vi har stora förhoppningar om att utlysningen kommer att stärka svensk forskning på området och att resultaten kommer att göra nytta i samhället.

Uppdaterad:17 juni 2020