Elva kommunikationsprojekt finansieras

2020-06-16

Ett hälsosamt samhälle utan mobbning, performancereportage om en bättre värld och visualisering av klimatnödläget – det är några av de totalt elva kommunikationsprojekt som Formas forskarråd nu beslutat finansiera.

De elva projekt som nu får dela på knappt 15 miljoner kronor valdes ut i hård konkurrens. Totalt bedömdes 91 ansökningar av en expertpanel med forskare och kommunikatörer.

— Genom utlysningen vill vi möjliggöra gedigna och nyskapande lösningar för att sprida kunskap om forskning och hållbarhet. Det tycker vi verkligen att de projekt som nu finansieras lever upp till. Det har varit allt från genialt enkla idéer till innovativa kommunikationsprojekt med medskapande från intressanta målgrupper, säger Johan Bryggare, kommunikatör på Formas och ansvarig för utlysningen.

Formas har genomfört kommunikationsutlysningar sedan 2015. I årets upplaga kunde projekt söka maximalt 1,8 miljoner kronor för projekt upp till tre år. Utlysningen har varit öppen för såväl lärosäten som företag och andra typer av organisationer. Syftet med utlysningen är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning rörande hållbar utveckling för att forskningsresultaten ska komma till användning och skapa nytta i samhället.

Mer om kommunikationsutlysningen 2020.

Finansierade projekt 2020

Titel

Sökande och medelförvaltare

Unga Framtidsskapare: Medskapande Medieproduktion Med Unga Vuxna kring Komplexa Klimatutmaningar

Cecilia Åsberg, Kungliga Tekniska högskolan

Deltagarproducerade innovationsvideofilmer för en inkluderande och hållbar avfallshantering

Patrik Zapata, Göteborgs universitet

En praktisk guide för kommuners strategiska arbete med kolsänkor

Maria Ivansson, Klimatkommunerna

2053 – bortom fossilsamhället: Lärande för hållbar utveckling genom kunskapsbaserad spekulation

Roger Hildingsson, Lunds universitet

Kommunicering av SDG-relaterad forskningskunskap inom vatten och sanitet (SDG 6), klimatåtgärder (SDG 13) och hav (SDG14) i Wikipedia och genom professionella nätverk

Arno Rosemarin, Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

Klimatinfo för alla 2.0 – en uppdatering med den senaste forskningen & politiska beslut

Mette Kahlin McVeigh, Fores

Bygga ett hälsosamt samhälle utan mobbning – kunskapsöverföring av forskning för att informera policy och praktik

Magnus Loftsson, Stiftelsen Friends

Forskarhjälpen - ett elevprojekt i samarbete mellan akademi, skola och museum

Anna Johanna Lindqvist Forsberg, Stiftelsen Nobel Center

Framtidsland - forskningsförankrade performancereportage om en bättre värld

Torill Kornfeldt, Kornfeldt Media AB

Kunskapshöjning för byggbranschen inom LCA, klimatdeklarationer och byggnaders klimatpåverkan

Åsa Thrysin, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Klimaträttvisa och nollutsläpp: kommunikation för visualisering av klimatnödläge genom infografik, animeringar och interaktiva systemkartor

Niclas Hällström, Niclas Hällström AB

Kontaktpersoner

Uppdaterad:16 juni 2020
Sidansvarig: Johan Bryggare