Hur påverkar coronapandemin tilliten till medier?

2020-06-03
coronavirus.

Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Forskarna Anne Kaun, Peter Jacobsson och Fredrik Stiernstedt på Södertörns högskola ska undersöka hur tilliten till medier och samhällsinformation förändras under coronapandemin.

Forskningsprojektet, som finansieras av Formas, ska kolla på hur tilliten formas, vilka faktorer som påverkar tilliten och hur den utvecklas under ett längre krisförlopp. Med projektet hoppas forskarna ta fram kunskap som är direkt användbar för myndigheter och andra samhällsaktörer som vill nå ut med relevant information till medborgarna under en samhällskris.

– Vid samhälleliga kriser finns ett stort behov av korrekt och fungerande informationsspridning. Samtidigt som förekomsten av desinformation, “fake news” och ryktesspridning ökar kraftigt. Resultatet från projektet kommer vara ett helt unikt material som på djupet visar hur tillit kan förändras inom loppet av några veckor eller månader när en krissituation pågår under en längre tid, säger projektledaren Anne Kaun.

Projektet får pengar i Formas Akututlysning Länk till annan webbplats. som öppnade med anledning av utbrottet av covid-19. I utlysningen kan forskare inom alla discipliner söka pengar för att samla in data och forskningsmaterial som annars skulle gå förlorat.

– Vårt globala samhälle står inför stora utmaningar. Vi ser hur olika samhällsaktörer agerar här och nu för att rädda människoliv och upprätthålla bärande samhällsfunktioner. Vi på Formas kan bidra till att forskare får möjlighet att samla in data och forskningsmaterial från vad som händer just nu, för att kunna lära av det i framtiden, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson

Kontakt:
Anne Kaun, forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
073 907 90 85
anne.kaun@sh.se

Uppdaterad:11 juni 2020