Forskare uppmanas bidra till FN:s årtionde för havsforskning

2020-05-28

Hur kan svenska forskare bidra till FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling? Det var temat när Petra Wallberg, forskningssekreterare på Formas, höll ett Sea and Society Talk på Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet, där hon bad forskare bidra med sin kompetens.

I presentationen ovan kan du höra mer om arbetet med årtiondet för havsforskning och hållbar utveckling, och hur Formas och de andra myndigheterna arbetar med uppdraget. Presentationen är på engelska.

Formas leder arbetet med att ta fram en svensk genomförandeplan för FN:s årtionde för havsforskning. Regeringsuppdrag har getts till Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Sida som nu planerar svenska prioriteringar och aktiviteter. I arbetet med att ta fram planen deltar även Havsmiljöinstitutet.

I regeringsuppdraget ingår att samla berörda aktörer, särskilt inom forskning och innovation, för att identifiera forskningsbehov och områden där svenska aktörer kan bidra.

I samband med World Ocean Day den 8 juni bjuder forskningsrådet Formas och Universeum i samverkan med flera aktörer in till ett webbinarium kring det svenska årtiondet för havsforskning, som en uppstart kring det fortsatta arbetet.

Alla kan bidra i arbetet med regeringsuppdraget. Under perioden 27 maj-8 juni kan du tipsa om vilka aktiviteter, nätverk, arenor, sammanhang etc. som du vet redan finns. Registrera dig på den här webbsidan Länk till annan webbplats. så kan du bidra till den inventering av aktiviteter och nätverk som ingår i uppdraget.

Uppdaterad:28 maj 2020
Sidansvarig: Petra Wallberg