Utlysning om invasiva främmande arter

2020-05-05

Formas, Naturvårdsverket, Trafikverket samt Havs- och vattenmyndigheten utlyser nu gemensamt 36 miljoner kronor för forskning om hantering av invasiva främmande arter.

Syftet är att ta fram kunskap inom området samt att utveckla eller identifiera nya eller förbättrade metoder att permanent utrota eller hindra införsel och vidare spridning av invasiva främmande arter i naturen.

— Vi på Formas är glada att kunna medverka i den här spännande utlysningen om ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Genom samverkan mellan myndigheterna kan forskningsresultaten på ett unikt sätt komma att användas direkt för att hindra invasiva främmande arter i Sverige, säger Magnus Tannerfelt, forskningsskreterare på Formas.

Utlysningen omfattar forskningsprojekt på upp till fyra miljoner kronor fördelat på upp till fyra år (2021–2024). Sista ansökningsdag är 7 september 2020.

Utlysningens fokus på innovation och praktiknära forskning ligger i linje med rekommendationerna i FN:s senaste rapport om biologisk mångfald (IPBES).

Uppdaterad:5 maj 2020
Sidansvarig: Magnus Tannerfeldt