Ny utlysning: Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19

2020-04-22

Formas forskarråd har fattat beslut om att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skyndsamt öppna en utlysning för ettåriga projekt fokuserade på vad vi kan lära oss av coronakrisen och vilka möjligheter till en hållbar omställning den kan medföra.

– Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en gemensam målbild och plattform för en hållbar framtid, med högt ställda mål för en friskare, tryggare, och mer rättvis värld. Vi vill stärka möjligheterna för forskarsamhället att utforska omställningsmöjligheter och samhällseffekter med anledning av covid-19, säger Ingrid Peterson, generaldirektör på Formas.

Den kommande utlysningen finansierar ettåriga projekt och låter forskarna peka ut forskningsbehoven och ställa forskningsfrågorna. Vilka omställningsmöjligheter för krisen med sig och vilka samhällseffekter kan skönjas på såväl kort som lång sikt? Vad kan vi lära oss och ta vidare i omställningsarbetet med klimatförändringarna? Det är några frågor som vi tror kan komma att beröras.

Forskare ska kunna söka medel för projekt som bygger vidare på tidigare forskning. Det kan också röra sig om sammanställningar eller synteser av tidigare forskning. Även förberedande projekt som syftar till att planera för större forskningsprojekt som är tänkta att finansieras av en annan utlysning och mindre forskningsprojekt av kortare karaktär kommer att kunna få finansiering.

– Vi räknar med att öppna utlysningen i mitten av maj och att den kommer att vara öppen över sommaren. Beslut om vilka projekt som kommer att finansieras bör senast kunna tas i november, säger Emma Gretzer, avdelningschef Samhällsbyggnad på Formas.

Formas nationella forskningsprogram

Utlysningen sker inom ramen för Formas nationella forskningsprogram. De tre programmen, hållbart samhällsbyggande, klimat och livsmedel, är alla uppdrag som på flera sätt relaterar till den pågående pandemin. På dessa områden syns direkta och indirekta konsekvenser av coronakrisen som på kort tid förändrar samhället och dess funktioner. Läs mer om våra nationella forskningsprogram:

Uppdaterad:6 maj 2020