Beslut om medel till forskning inom samhällsplanering

2020-04-21

Formas forskarråd har nu beslutat vilka forskningsprojekt som får finansiering i utlysningen Samhällsplanering för omställning (steg 1).

Utlysningen syftar till att finansiera projekt som kan bidra med ny kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar att ställa om till hållbara samhällen. Utlysningen är indelad i två steg. I detta första steg av utlysningen har planeringsbidrag beviljats för att sökande ska ges möjlighet att vidareutveckla projekten till steg 2 av utlysningen som preliminärt öppnar i november 2020.

De 34 projekt som får planeringsbidrag har fokus på olika ämnesområden som berör såväl miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av samhällsplaneringen. – Projekten som får finansiering handlar till exempel om hälsosammare städer, transport- och infrastruktur, vattenplanering, stadsförtätning, naturbaserade lösningar, landsbygdsutveckling, energiförsörjning och segregation för att nämna några ämnesområden. Gemensamt för flera av projekten är också att de fokuserar på organisation-, besluts- och ansvarsstrukturer för planeringen, säger Jon Loit, forskningssekreterare på Formas.

Kontaktpersoner

  • Jon Loit

    Tjänstledig

    Avdelningen för Samhällsbyggande

Uppdaterad:21 april 2020