Unik satsning på forskning och innovation ska stärka livsmedelssystemet

2020-04-01
Bild på olika typer av livsmedel

Den 7 april öppnar forskningsrådet Formas en ny utlysning med syfte att stärka livsmedelssystemet. Målet är att möta näringslivets behov av kunskap för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Syftet med utlysningen är att skapa två till tre tvärvetenskapliga centrum för behovsmotiverad forskning. Centrumbildningarna ska byggas upp gemensamt av akademi, näringsliv och andra samhällsaktörer. Satsningen, som ska bidra till kunskaps- och kompetensutveckling, är högaktuell och bäddar för innovationer och knyter samman forskning och praktik.

– Vi är glada att Formas gör denna satsning, det behövs både ny kunskap och aktiv tillämpning som utvecklar och stärker livsmedelsnäringen. Genom satsningen kan vi bygga nya konsortier och skapa flera möjligheter. Vi uppmanar nu akademi, forskningsinstitut och näringsliv att samlas för att diskutera vilka potentialer med internationell lyskraft vi tillsammans kan utveckla, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

Utlysningen är en satsning inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och ett led i att genomföra den strategiska forskningsagendan ”Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem”.

Enligt riktlinjerna ska ansökningar omfatta minst en näringslivspart och huvudsökande organisation ska vara universitet, högskola eller forskningsinstitut. Det finns också krav på medfinansiering från näringslivet. Formas kommer initialt att finansiera fyraåriga centrumbildningar. Ansökningar bör dock ha ett längre tidsperspektiv eftersom forskningsrådet avser möjliggöra en förlängning.

– Med den här storskaliga och långsiktiga satsningen vill vi möjliggöra det samskapande och den kraftsamling som behövs för att stärka behovsmotiverad forskning som bidrar till utvecklingen av livsmedelssystemet. Vi vill också bidra till att bygga upp kunskap och kompetens inom området på kort och lång sikt, säger Erika Ax, forskningssekreterare på Formas.

Utlysningen, som totalt omfattar 140 miljoner kronor öppnar 7 april och stänger 3 september. Beslut om vem som får medel fattas 18 november.

– Vi hoppas att målgrupperna tar chansen att samverka i att forma ansökningar, även om det är extra svårt under nuvarande omständigheter. Vår ambition är att anordna ett webbinarium efter utlysningens öppnande för att informera och svara på frågor och att, vid behov, anordna digital match-making så att aktörer från akademi och näringsliv får möjlighet att mötas, säger Erika Ax.

Formas nationella forskningsprogram för livsmedel är en del av genomförandet av Sveriges livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.. I strategins andra handlingsplan fick Formas 47 miljoner kronor för finansiering inom programmet år 2020.

Kontakt

Uppdaterad:1 april 2020