2020-03-27
Bild på coronavirus

Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Med anledning av utbrottet av covid-19 har forskningsrådet Formas beslutat att öppna vår akututlysning. I den kan forskare inom alla discipliner söka pengar för att samla in data och forskningsmaterial som annars skulle gå förlorat.

Forskare från samtliga vetenskapliga discipliner kan söka pengar i Formas akututlysning för att ta sig an frågor, inom Formas ansvarsområden, där det finns ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data eller annat forskningsmaterial som till exempel intervjuer och deltagande observationer.

– Vårt globala samhälle står inför stora utmaningar. Vi ser hur olika samhällsaktörer agerar här och nu för att rädda människoliv och upprätthålla bärande samhällsfunktioner. Vi på Formas kan bidra till att forskare får möjlighet att samla in data och forskningsmaterial från vad som händer just nu, så att vi kan lära av det, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson

Utlysningen öppnar för ansökningar i dag Länk till annan webbplats. och har öppet till 31 augusti. För att projekten ska komma igång så snart som möjligt fattar Formas löpande beslut om vilka projekt som tilldelas pengar. Det akuta behovet av att säkra forskningsmaterialet, konsekvenserna ifall projektet inte skulle bli av och forskningspotentialen i materialet är bland de saker som avgör om projekten beviljas medel eller inte.

För att söka i Formas akututlysning måste projektledaren och eventuella medverkande ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen. Projekten ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav som medelsförvaltare.

Uppdaterad:31 mars 2020