Formas årsredovisning 2019

2020-03-02
Omslag till årsredovisning 2019 med siffrorna 2019.

"Under året har Formas skördat frukterna av tidigare arbete." Det står att läsa i förordet till årsredovisningen som nu finns tillgänglig att ladda ner.

Ur generaldirektör Ingrid Peterssons förord:

 

Under året har Formas skördat frukterna av tidigare arbete. Våra tre nationella forskningsprogram är etablerade. Formas har prövat nya utlysnings- och finansieringsformer och vi har ökat våra ansträngningar att finansiera forskning och innovation med hög samhällsrelevans så att tiden från idé tillresultat, implementering och ytterst effekt kan kortas.

Förhoppningsvis har vårt arbete bidragit till en lite bättre och mera hållbar värld. Vi ser fram emot att fortsätta att bidra med kunskap för hållbar omställning.

Uppdaterad:2 mars 2020