Dags att söka i årliga öppna utlysningen

2020-02-27

Nu har vår största utlysning öppnat, där du som forskare själv identifierar din frågeställning. Nytt för i år är att vi stärker stödet för forskare tidigt i karriären genom att utöka projekttiden från tre till fyra år.

Stärkt stöd för forskare tidigt i karriären

En efterlängtad förändring är att vi nu stärker stödet för forskare tidigt i karriären. Det gör vi genom att utöka projekttiden från tre till fyra år och den totala budgeten från 3 till 4 miljoner kronor.

– Den utökade projekttiden möjliggör exempelvis full finansiering av en doktorand. Möjligheten att anställa och handleda en doktorand i projektet ser vi som en viktig del i utvecklingen för forskare tidigt i karriären, säger Alexandra Jeremiasson, forskningssekreterare på Formas.

Välkommen med din ansökan

I den årliga öppna utlysningen välkomnar vi ansökningar inom våra tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att göra det möjligt för dig som forskare att angripa forskningsbehov som du själv identifierat. Ansökningarna kan vara av samhällsvetenskaplig, humanistisk, naturvetenskaplig eller teknisk natur och även röra sig över disciplingränser eller mellan forskning och samhälle.

Årliga öppna utlysningen

 

Kort om Årliga öppna utlysningen 2020

Vad kan du söka?
Du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Viktiga datum

Sista dag att skicka in ansökan 16 april kl. 14.00.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt
som beviljas bidrag den 18 november 2020.


Mobilitetsstöd blir en egen utlysning

Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären, som tidigare varit en del av den årliga öppna utlysningen, blir en egen utlysning med två ansökningstillfällen per år. Datum är ännu inte fastställda men mer information om utlysningen för mobilitetsstöd kommer under våren. Har du frågor om mobilitetsstöd? Kontakta Lisa Granelli.

Uppdaterad:20 mars 2020
Sidansvarig: Alexandra Jeremiasson