Science Europes generalsekreterare besökte Formas

2020-02-26
Bild

Lidia Borrell-Damián, generaldirektör för Science Europe, träffar medlemsorganisationernas chefer.

Det svenska finansieringssystemet och Science Europes arbete framåt var på agendan när generalsekreteraren Lidia Borrell-Damián träffade Formas, Forte och Vetenskapsrådet under en heldag på Formas kontor i Stockholm.

Lidia Borrell-Damián har under den senaste tiden träffat chefer för flera av Science Europes medlemsorganisationer för att diskutera organisationens framtida arbete. Och i dag var det alltså dags för det svenska perspektivet.

– Jag hoppas kunna lära mig mer om alla tre forskningsråd var för sig men också hur de ser på Science Europes arbete ur ett svenskt perspektiv. Detta blir såklart extra intressant i dag då både Ingrid Petersson och Sven Stafström sitter med i Science Europes styrelse, säger Lidia Borrell-Damián.

Science Europe fungerar som ett forum där medlemsorganisationerna går samman och samarbetar för att forma framtidens forskning i Europa.

– Det har varit väldigt roligt och givande att ha Lidia här i dag. Science Europe är en viktig organisation för att samla europeiska forskningsfinansiärer och forskningsutförare i viktiga frågor. Och för att också föra fram organisationens intressen i EU, inte minst nu kring arbetet med det nya ramprogrammet, Horisont Europa, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Uppdaterad:26 februari 2020