Unik satsning på forskning om gestaltad livsmiljö

2020-02-14
Konstverket Marmorlinjen som förbinder två platser och delar ett landskap, av konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén. Linjen av vit marmor skär genom och binder samman två områden i Kristianstad. Foto: Ricard Estay

Marmorlinjen – förbinder två platser och delar ett landskap, av konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén. Linjen av vit marmor skär genom och binder samman två områden i Kristianstad. Foto: Ricard Estay

Fredagen den 14 februari öppnar utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö. Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet utlyser tillsammans forskningsmedel för att finansiera projekt som kan skapa ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.

–Det är roligt att kunna genomföra en utlysning tillsammans i en ny konstellation av aktörer för att finansiera relevant forskning inom samhällsbyggnadsområdet. Samverkan är det vi behöver för att klara av samhällets utmaningar, och kultur spelar en väldigt viktig roll för vår förståelse av samhället och dess historia, nutid och framtid, säger Emma Gretzer, chef för avdelningen för samhällsbyggande på Formas.

Nytt myndighetssamarbete

Utlysningen av forskningsmedel inom området Gestaltad livsmiljö är en unik satsning. Det är första gången denna myndighetskonstellation har samarbetat kring forskning. Resultatet av utlysningen kan komma att göra verkliga avtryck i människors vistelsemiljö, då projekten ska rymma såväl akademisk som praktisk och konstnärlig kompetens. Eftersom området Gestaltad livsmiljö berör många sakområden och professioner är samarbete mellan olika kompetenser en grundförutsättning. Förhoppningen är att akademiska och konstnärliga forskare, konstnärer, antikvarier, arkitekter och designer och andra yrkesgrupper som arbetar med Gestaltad livsmiljö ska skapa projekt tillsammans och söka finansiering. Såväl offentliga aktörer och näringsliv som akademi och civilsamhälle är viktiga aktörer inom området, och tvärsektoriella perspektiv kan krävas för att organisera komplexa och ibland motstridiga intressen till en helhet.

Lyfta fram konstnärliga perspektiv

Syftet med utlysningen är att finansiera forskningsprojekt som skapar ny kunskap och förståelse för gestaltning av människors livsmiljöer. Vi vill särskilt lyfta fram de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i förhållande till arkitektur, form, design och kulturmiljö vid utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer. Gestaltad livsmiljö – genom arkitektur, form, design, konst och kulturarv – ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

Kontaktperson för utlysningen: Kristina Laurell, forskningssekreterare, kristina.laurell@formas.se

Informationsmöte om utlysningen

Tisdagen den 24 mars arrangerar Statens konstråd ett informationsmöte om utlysningen på ArkDes i Stockholm. Mötet kommer att webbsändas.

Forskningsrådet Formas ingår i Rådet för hållbara städer Länk till annan webbplats. och stödjer bland annat forskning inom människors vistelsemiljö och samhällsbyggnad.

Uppdaterad:19 februari 2020
Sidansvarig: Kristina Laurell