Innovativa lösningar för hållbart användande av världens hav och för att minska effekterna från klimatförändringarna

2020-02-12

Belmont Forum tilldelar medel till forskning kring hållbarhet i våra hav.

Belmont Forum i samarbete med Future Earth och JPI Oceans har beslutat att stödja 13 globala samarbeten mellan forskare och andra experter med 14 250 000 € plus in-kind bidrag för att finna lösningar som främjar hållbart användande av världens hav och för att förstå och minska de negativa effekterna från klimatförändringar.

Denna utlysning, en så kallad Collaborative Research Action (CRA), bidrar till innovativa lösningar på utmaningar inom FN:s fjortonde mål för global hållbar utveckling: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:12 februari 2020