Beslut om medel till forskning kring hållbarhet i Arktis

2020-02-12

Den internationella sammanslutningen Belmont Forum har beslutat att tilldela forskningsmedel i syfte att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter med fokus på Arktis.

Utlysningen Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems syftar till att finansiera internationella, tvärvetenskapliga team som arbetar för att skapa kunskap och föreslå åtgärder kring resiliens- och hållbarhetsfrågor i Arktis. Samarbetet mellan akademiker och praktiker ska syfta till att skapa en tvär- och mångvetenskaplig arena som främjar åtgärder, kunskapsöverföring till beslutsfattare och lösningar för en resilient och hållbar framtid.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:12 februari 2020