Planerade utlysningar för 2020

2020-02-07

Formas fördelar varje år drygt 1,6 miljarder kronor i statligt stöd till forskning och innovation för en hållbar utveckling. Majoriteten av dessa medel fördelas genom utlysningar där olika projekt prövas i konkurrens. Nedan finns en översiktlig plan för 2020.

Forskarinitierade projekt

Hälften av de konkurrensutsatta medlen utlyser vi med syfte att stödja forskarinitierade projekt, vilket möjliggör för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat inom våra ansvarsområden. Den Årliga Öppna Utlysningen och Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären är våra forskarinitierade utlysningar 2020.

Tematiska utlysningar

Vi kommer under året att ge flera tematiskt inriktade utlysningar som relaterar till de Nationella Forskningsprogrammen: Klimat, Livsmedel och Hållbart Samhällsbyggande, det Strategiska Innovationsprogrammet Smart Built Environment samt baserat på regeringsuppdrag.

Vi kommer även att ge flera tematiskt inriktade utlysningar på internationell nivå för att ge svenska forskare möjlighet att samarbeta med forskare i andra länder inom prioriterade områden.


Alla datum och inriktningar är preliminära. De formella besluten fattas av Formas forskarråd och publiceras sedan under Alla utlysningar.

Översikt – planerade utlysningar 2020

UtlysningÖppnar

Beslutsdatum

Årliga öppna utlysningen 202027 februari

18 november 2020

KommunikationsutlysningenKvartal 4

Juni 2021
Nationella forskningsprogrammet om klimatAI i klimatets tjänstKvartal 2

9 november 2020

Gästforskarprogrammet inom klimat och miljö1 april

30 november 2020
Nationella forskningsprogrammet för livsmedelCentrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemetKvartal 2

18 november 2020

Kunskap för ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystemKvartal 2

April 2021
Nationella forskningsprogrammet för Hållbart SamhällsbyggandeGestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö


24 september 2020

Samhällsplanering för omställning – steg 1


21 april 2020

Samhällsplanering för omställning – steg 2

17 november 2020

19 januari 2021
Strategiska Innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentDigitalisering och industralisering för ett hållbart samhällsbyggande


27 maj 2020

Utlysning för projekt - inriktning ej klarNovember


Strategiska projekt, ansökningar löpande under åretÖppen löpande

Tematiskt inriktade utlysningarÅtgärder för ökad djurvälfärd12 mars

18 november 2020

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030


18 november 2020
Internationella utlysningarERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC)


15 december 2020

Urban Migration


20 november 2020

ERA-Net - International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD)

30 november 2020

ERA-Net ICT Agri – ICT enabled agri-food systems

3 oktober 2020

2019 Joint Call of the ERA-Net Cofund on Food Systems and Climate (FOSC)

18 noveber 2020

Aquatic Pollutants


NordForsk: Nordic Call on Sustainable Aquaculture


December 2020

ERA-Net Biodiversa Biodiversity and Climate Change


Oktober 2020

Uppdaterad:13 oktober 2020
Sidansvarig: Linda Bergqvist Ampel