Beslut om långsiktig finansiering på livsmedelsområdet

2020-02-06

I höstas beslutade regeringen att fortsätta finansiera Formas nationella forskningsprogram om livsmedel med 47 miljoner kronor under 2020. Att finansiera forskningsprojekt kortsiktigt ger inte rätt förutsättningar för god forskning som kommer samhället till nytta. Därför förstärks satsningen genom att Formas forskarråd fattat beslut om totalt 162 miljoner kronor till programmet under en fyraårsperiod.

Satsningen ska ge en stabil och långsiktig grund för fortsatt forskning inom livsmedelsområdet.

Johanna van Schaik Dernfalk

- Vi väljer att kraftsamla trots att programmet enbart är finansierat för 2020, säger Johanna van Schaik Dernfalk, chef för avdelningen för areella näringar på Formas. Vi vill genom beslutet ge långsiktiga förutsättningar för akademi och näringsliv att tillsammans lösa våra utmaningar inom livsmedelsområdet.

Under våren kommer två utlysningar inom programmet att öppna. Den ena ska finansiera större fyraåriga forskningsprojekt som ska genomföras i samverkan mellan akademi och näringsliv. Den andra utlysningen ska finansiera systematiska kunskapsöversikter och rör ettåriga projekt.

Den 11 mars arrangerar Formas konferensen Vägen till hållbarhet och konkurrenskraft där vi samlar olika aktörer ur livsmedelssystemet för inspiration, kunskap och nya öppningar för samverkan.


Omslag strategisk agenda

Strategisk agenda: Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem

 

Läs sammanfattningen och ladda ner den fullständiga rapporten.


 


Uppdaterad:6 februari 2020